Kommunedirektøren vil skrinlegge rådhuset

Kommunedirektør Terje Heggheim rår politikarane til å legge vekk rådhusprosjektet i Florø.