Kommunedirektør, kan vi nå få svar på det vi spurte om?

Av