På pressekonferanse 6. mai 2020, går næringsministeren ut og seier at offentlege investeringsprosjekt må halde fram utan avbrudd, og at lokale entreprenørar må brukast til dette.

Kinn kommune er einig i dette, og har mange gode investeringsprosjekt på gang dei neste månedene og åra. Samstundes er vi, som alle andre kommunar, opptatt av å halde ein ansvarleg økonoimsk styring, og om vi skal kunne gjere investeringar er vi avhengige av å vite at kommunen har økonomiske utsikter som gjer det mogleg å gjennomføre disse investeringane.

Det er allereie klart at Kinn kommune vil få betydelege meirkostnadar på grunn av koronaviruset, og for oss er det viktig å halde fokus på forsvarleg drift og lovpålagde tenester i denne situasjonen.

Kommunane har eit sterkt ønske om å ta medansvar for å få hjula i gong gjennom gode investeringsprosjekt, men for å gjere det må vi vite at vi har råd til å forsvare disse investeringane også i åra framover.

Det vil derfor vere avgjerande for både økonomien og moglegheita for å investere at regjeringa legg fram eit revidert statsbudsjett som tek høgde for dette, slik at vi i kommunane også kan revidere våre budsjett i forvissing om at vi i framtida har ein økonomi som gjer det mogleg å fortsatt forsvare investeringar som t.d. ny Skram skule for elevane i Måløy, brannstasjonar som er i tråd med lovkrava og eit framtidsretta og miljøriktig administrasjonsbygg for dei ansatte i Florø.

Signert av

Sidsel Kongsvik, varaordførar i Kinn kommune og gruppeleiar Sp

Silje Ødegård Standal, gruppeleiar Ap

Marie Øverås Jensen, gruppeleiar SV

Odd Bovim, gruppeleiar MDG