Kjøper Jagedalsmarka for 4,7 millionar

Kinn kommune har vedteke å kjøpe Jagedalsmarka i Florø, med tanke på utviding av gravplassen.