Kjellsea AS halverte omsetnaden, men firedobla overskotet. Spår ei utfordrande framtid

NÆRINGSLIV: Det er solide tal Kjell Einar Haugen og Kjellsea leverer. Men årsrapporten peiker på mørke skyer i horisonten.