Kjære kommunestyre, kjære fylkesting, kjære storting, kjære regjering!

Av