KINNASPELET 2005.
BJØRG JANSEN MIKALSEN, BYGDEFOLK,
REIDUN MELVÆR BERGE, SYGNI,
ROGER HILLEREN, PREST
Olav Hatlemark

Ny Borni etter Oda

Publisert