Her er samarbeidsavtalen kvartetten skal styre etter

Oppretthalde alle skular, og gjennomføre alle investeringar, om mogeleg, og vurdere effektiviseringstiltak i omsorgssektoren er nokre av punkta i avtalen dei fire partia no har signert.