Kinn skal bruke eksterne konsulentar for å få styr på økonomien

FLORØ: Kommunedirektøren ønsker å leige ekstern hjelp til å sjå på Kinn-drifta og økonomien. Dette fekk han gjennomslag for i kommunestyret tysdag.