KINN KYRKJE: Forsvarsbygg har gjort ein grundig tilstandsanalyse av kyrkja. Og rett etter at årets Kinnaspel var over gjekk eit fransk firma i gang med å skanne kyrkjemurane med georadar, etter eit nytt system som er utvikla. Dette for å kartlegge tilstanden på murane, og til dømes finne ut om det er lommer med fukt inne i veggane.

Under neste Kinnaspel er kyrkja kledd i plast

Under neste Kinnaspel er hovudrolleinnehavaren kledd i stillas og presenning. I 2020, i vårt første år i nye Kinn kommune, skal kyrkja vere ferdig restaurert.
Publisert