Kinn krev 175 millionar for Bryggja - Stad tilbyr 34 millionar