– Det er ein hersketeknikk å kalle meg pompøs

Jacob Nødseth (V) i Kinn kommunestyre saknar den formelle ramma i Kinn kommunestyre, noko han påpeika frå talarstolen då møteleiarane og fleire i ordskiftet etter hans meining ble for uformelle.