No er dei samde om avtalen som sikrar dei tilsette i Kinn

No er omstillingsavtala for Kinn kommune ferdigforhandla mellom partane, og rekruttering av kommunalsjefar, stabsleiarar og andre leiarar kan starte.

Artikkeltags