No er dei samde om avtalen som sikrar dei tilsette i Kinn

Artikkelen er over 1 år gammel

No er omstillingsavtala for Kinn kommune ferdigforhandla mellom partane, og rekruttering av kommunalsjefar, stabsleiarar og andre leiarar kan starte.