Her er dei som skal leie Kinn i det daglege

Frå 1. januar vart vi Kinn kommune og dette er leiarane som har det overordna ansvaret.