Måtte skilje seg eller politimelde ektemannen gjennom 60 år for å få hjelp av kommunen

Ein dement ektemann har trua kona si med kniv, trua med å brenne ned huset og forsøkt å ta sitt eige liv. Likevel fekk ho ikkje hjelp av kommunen då ho bad om det. Rådet ho fekk var å skilje seg, eller å politimelde han for vald.