Torgunn Eikevik (Sp): – Eg er bekymra over Kinn-økonomien

FLORØ: Torgunn Elisabeth Eikevik i Sp vil ha svar på kor mykje pengar Kinn kommune har brukt på Knutholmen dei tre siste åra, og om lånegjelda og investeringsplanane i Kinn er forsvarlege.