Ny innkjøpsordning kan gje arbeidsplassar i Kinn kommune

KINN: Fylkesommunen tilrår at Kinn kommune tek på seg oppgåva med å drifte eit innkjøpssamarbeid for kommunane i Sogn og Fjordane.