Kva gjer Kinn med det kriseråka Måløyraidsenteret?

Vågsøy formannskap vil løyve 8,9 millionar for å slette gjeld, men har dei mynde til det no når Kinn kommune er formelt etablert?