- Viss ikkje Fellesnemnda går for kommunevåpenet, føreslår vi avrøysting

Artikkelen er over 1 år gammel

I neste veke skal Fellesnemnda for Kinn bestemme kva dei vil gjere i saka om nytt kommunevåpen. Jacob Nødseth og arbeidsgruppa har no skissert eit nytt alternativ.