Du kan følge møtet direkte her frå klokka 13.00 til 15.30.

Møtet finn stad i Måløy.

Sakliste, fellesnemnda 26.09.17
Saknr.Tittel
014/17Godkjenning av møtebok
015/17Refererte skriv og meldingar
016/17Brev til KMD om arbeidsgjevaravgift
017/17

Førebels opplegg for organisering

av prosjektet, Kinn kommune

018/17

Informasjon frå rådmennene

til fellesnemnda i møte 26.09.