– Det hjelper ikkje å sutre no. Vi må framsnakke Kinn.

FLORØ: – Vi skal trass alt halde fram som Kinn kommune i fire år. Det hjelper ikkje å sutre no.