Terje får endeleg armslag

Det er stor skilnad på Kinn kommune sine administrasjonslokale etter at dei flytte opp frå Strandgata 32 til tredjeetasje i Kvartalet.