Vedtok budsjett, men korleis vart det eigentleg?

Daniel Henriksson i Raudt Kinn etterlyser å få tilsendt budsjettet som faktisk blei vedteke i Kinn førre onsdag.