Trakkar på bremsene i museumsfusjon

Rådmannen i KInn meiner at Kystmuseet si rolle i eit fusjonert museumsselskap er for usikker og uavklart.