Har starta arbeidet med Kinn sine framtidsplanar

Artikkelen er over 1 år gammel

Rundt 60 tilsette, politikarar og frivillge jobbar no med å lage ein eigen samfunnsplan for Kinn - ein plan som skal legge grunnlaget for den nye kommunen.