Følg møtet i Fellesnemnda for Kinn

Artikkelen er over 1 år gammel

Tysdag føremiddag er det møte i Fellesnemnda på Flora samfunnshus. Følg møtet direkte!

DEL

Politikarane i Fellesnemnda for Kinn kommune har sitt første møte etter ferien i dag.

Dei skal handsame desse sakene:

Sakliste Fellesnemnda 11.09.18

040/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

041/18 Godkjenning av møteprotokoll

042/18 Refererte skriv og meldingar

043/18 Orientering frå prosjektrådmann

044/18 Orienteringssak - arbeidet i dei politiske underutvala/arbeidsgruppene - status

045/18 Analyse av informasjonskampanje og vidare informasjonsarbeid

046/18 Kommuneplanen sin samfunnsdel. Planprogram, utlegging til offentleg ettersyn

047/18 Regionsenterstruktur i Vestland fylke

Artikkeltags