Meiner at Fellesnemnda bør finansiere Kinn-motstand

Artikkelen er over 2 år gammel

Nils Myklebust (Sp) i Fellesnemnda meiner Kinn-motstandarane i Vågsøy bør få tilskot til å innhente eigne argument mot kommunereforma, «kvalifisert informasjon», som han kallar det.