Hamne-organiseringa er sett på vent til 2021

Tysdag vedtok fleirtalet i fellesnemnda i Kinn å stanse prosessen med organisering av hamnene i Kinn.