Kinn kommune vann stort då ekstramidlar til fyr-vedlikehald vart delt ut

Fire av seks fyr som er trekt ut til ekstraløyvingar til vedlikehald og oppussing i Vestland fylkeskommune, ligg i Kinn kommune.