Kinn kommune reklamerer på Fløgen-hytta

Lista med feil på dagsturhytta på Fløgen blir stadig lengre.