Kinn kan kome styrka utav krisa. Men det kjem ikkje av seg sjølv

Av