Kinn folkehøgskule har skarp konkurranse om oppstartsløyve

FLORØ: Og Sigmund Frøyen trur vi må vente til oktober før vi får vite om det blir folkehøgskule i Florø.