Kinn får korona-millionar

Regjeringa løyver nær 50 millionar kroner til vedlikehald og rehabilitering i kommunane i Sogn og Fjordane.