– Kinn er verst i klassen på høge avgifter

Kinn-politikarane diskuterte auken i vass- og avløpsavgifta i kommunestyret tysdag.