Kine døde. Kaja overlevde. Dette er tvillingsøstera si historie om den fatale badeturen

I løpet av sekunder ble den idylliske badeturen en kamp på liv og død. Bare en av tvillingene overlevde.