Om ein går langt nok tilbake i historia kan ein finne døme på at det var kvinner som sto for ølbrygginga. 1800 år før vår tidsrekning fekk sumererene si ølgudinne si eiga hymne skrevet ned, og på den tida var ølet forbundet med kvinna. Men det var den gong. I nyare tid har ølet i stor grad vore ein arena der menn har fått utfolde seg.

Fleire kvinnelege ølbryggarar

Men slik treng det ikkje vere. Ja, det ser faktisk ut til å vere i endring. Kvinner drikk meir øl enn tidlegare, og er no også på full fart inn som ølbryggarar. Ein som har lyst til å hjelpe kvinnene med å oppdage gleda ved godt heimebrygg er Kenneth Leversund. Han er innehavar av Humleloftet, som sel utstyr til ølbryggarar, og i haust har han ved fleire høve arrangert kurs i ølbrygging eksklusivt for kvinner.

– Kvinner har generelt betre smakssans enn menn, og det har blitt fleire kvinnelege bryggarar den siste tida, fortel Leversund. Søndag hadde han ei lite gruppe med kvinnelege ølentusiastar innom Humleloftet for å prøve seg på ølbrygging.

– Det er veldig «basic». Heilt grunnleggande. Vi går gjennom oppskrifta, eg forklarar kva vi gjer når vi bryggar øl, og kvifor vi gjer det. Alt dei treng er lagt klart, men dei gjer alt saman sjølv.

Gøy og lærerikt

Det var fire kvinner som var med og fekk innføring i ølbrygginga sine mange mysterium. Guro Draugsvoll Haugland, Inger Anne Støfringsdal, Anna Sofie Moe og Connie Louise Bjørnset. Dei fortel at opplegget var både interessant og vellykka.

– Å få sjå korleis brygging funkar, og vere med på å lage eit produkt som eg vanlegvis kjøper på butikken var utruleg gøy, og ikkje minst lærerikt. Kenneth (Leversund) er veldig omgjengeleg og flink til å lære bort ut ifrå si eiga erfaring. Han tok godt i mot oss, og vi hadde ein kjempefin dag på Humleloftet, fortel Haugland.

– Alle som likar øl, eller driv med brygging sjølv, bør melde seg på eit slikt kurs, eller stikke innom butikken hans for å få gode tips og råd.

No som dei har fått ei innføring i dei grunnleggande prinsippa for korleis ein kan brygge sitt eiga øl, er dei no klare for å ta det vidare og gjere ølbrygginga til ein hobby.

– Det var utruleg artig med litt «female bonding» på Humleloftet. Vi er ei lita gjeng som har lyst til å begynne å brygge heime. Det er noko ein kan utvikle og prøve ut med forskjellige smakar og teknikkar. Vi trur det kan vere ein kjekk hobby.

Ingen sure miner

Då Firdaposten var innom Humleloftet i september var firmaet akkurat etablert, og butikken var ikkje opna enno. No er han i gang, og starten har vore omtrent som forventa.

– Dette er først og fremst ein hobby for meg. Heilt «hipp hurra» har det ikkje vore, men ganske bra. Det kjem folk innom som har fått nyss i at eg har starta opp. Alt i alt er eg godt nøgd, fortel Leversund.

Han fortel at kurset på søndag var det siste i år, men om det er fleire kvinner som vil på kurs ser han føre seg at dette er noko han vil vidareføre på nyåret.

– Du har ikkje fått nokre sure tilbakemeldingar frå menn som helst vil halde ølbrygginga for seg sjølv?

– Eg gjorde dette for å plage gutane litt også, og hadde forventa litt reaksjonar på Facebook, men det var ingen som tok agnet, ler Leversund.

Og er det ein gutegjeng som har lyst til å kome på kurs på Humleloftet er dei sjølvsagt hjarteleg velkomne.