Kan ein advokat som har plass i eit kommunestyre ha klientar der kommunen er motpart? – Naturlegvis, seier Odd Bovim

Odd Bovim sit i Kinn kommunestyre, og er samtidig advokat for iVest Consult som no ligg i juridisk konflikt med kommunen. Han representerer altså eit firma som er i konflikt med tilsette i Kinn kommune, som Bovim er arbeidsgjevar for gjennom sitt verv.