Godtek ikkje vern av falleferdig sjøbu

Den kulturhistoriske verdien av sjøbumiljøet i Kalvåg vert redusert dersom Myrvangbua blir ståande til forfall.