Får støtte til båt og kvotekjøp

Frøybas-reiarlaget har fått 300.000 kroner i ansvarleg lån til kjøp av fartøy/kvoter.