Vil drøfte ambulansetenesta vidare med Bremanger

Helse Førde-klinikkdirektør Tom Guldhav tek i mot invitasjonen frå Bremanger om vidare drøftingar om ambulansetenesta.