Juristane rømmer politiet

Låg lønn og høgt arbeidspress har fått mange juristar til å seie opp jobben i politiet.