Fekk ikkje fleirtal for lokal jordmorvakt i sommar

Jacob Nødseth meiner Flora kommune bør ta seg råd til å ha jordmorvakta også i sommarferien. Men han fekk ikkje fleirtal for dette i formannskapet.