Rakel (41) ser rett ned på flaumråka E39: – Skummelt å sjå kor heftig det er

Store mengder vatn renn over E39 ved Svidalsneset. Rakel Apneseth bur like i nærleiken.