Jobbar framleis med linken Sørstrand-Brandsøyåsen

FLORØ: Arbeidet med å kople bydelar og utvikle stinettet i Florø er i stor grad ferdigstilt, men det er eit strekke som framleis står att.