Ivest Consult avviser blankt alle punkt frå Kinn kommune

Ivest Consult AS kjem med klokkeklart svar på stoppordren ifrå Kinn kommune i sitt svarbrev. Vil kinn kommune krevje kontrakten heva, krev Ivest Consult full betaling.