Det er så langt ingen ting som tyder på at det er ein samanheng mellom dataangrepa mot Amedia og Nortura, opplyser politiet. Så langt er det ingen mistenkte.

– Det er per i dag ikkje avdekt nokon direkte samanheng mellom angrepa mot Amedia og Nortura, men vi kan ikkje sjå bort frå det, opplyser politiadvokat Erik T. Hansen i Oslo politidistrikt til NTB fredag.

Både Amedia og Nortura vart i slutten av desember utsett for omfattande dataangrep med ei vekes mellomrom. Angrepa fekk store konsekvensar for produksjonsevna for dei to verksemdene.

– Vi er framleis på eit stadium der vi først og fremst søkjer å sikre elektroniske spor og analysere slike med sikte på å kartleggje skadeomfang og moglege gjerningspersonar, opplyser Hansen.

Han fortel at det er ei krevjande etterforsking, og at ho ser ut til å ta tid.

– Vi er kjende med at det eksisterer grupper og miljø som har spesialisert seg på ulike former for avanserte dataangrep i inn- og utland og kan ikkje sjå bort frå at vi i denne saka har med eitt eller fleire slike å gjere, seier politiadvokaten.

(©NPK)