Ina-Linn (22) og Kristoffer (26) flytta til Grov for å drive jordbruk, jakt og fiske. Men byråkratiet gjer draumen vanskeleg

Fylkesmannen meiner ei tolv meter lang flytebrygge i Grovavika hindrar fri ferdsel i strandsona, sjølv om det ikkje er mogleg å få forbi der flytebrygga ligg.