Matvareprisene har stige med 12 prosent på eitt år. Styringsrenta bikkar sannsynlegvis tre prosent i løpet av vinteren. Spotprisen på straum kan mangedoble seg dei næraste månadane. Dette gir utslag når Kari og Ola planlegg neste utanlandstur: Dei vil ha kontroll på utgiftene.

Tusenlappane flyg

– Mange vil framleis ut og reise, både i vinter og til sommaren, men tidene er usikre. Tusenlappane flyg når mat og drikke skal kjøpast til store og små. Stadig fleire søker føreseielegheit, og kva er vel mer føreseieleg enn fastpris? Vi ser ein stor auke i «all-inclusive» no, fortel Birkeland.

Ifølgje ein restplass.no-analyse av norske feriebestillingar, aukar talet på «all-inclusive»-reiser med 49 prosent. Meir enn kvar femte ferietur som blir bestilt no, er med mat og drikke inkludert.

– Gjennom vinteren er det Egypt og Gran Canaria som er dei mest populære reisemåla for dei som vil ha alt inkludert. Til sommaren peikar trenden mot Kreta, Tyrkia, Rhodos og Mallorca, seier Birkeland.

Tydeleg vekst

Dei siste månadane har turoperatørane gira opp satsinga på slike turar. Utvalet av hotell med mat og drikke inkludert aukar i mange ferieland.

– I haust har vi sett ein tydeleg vekst i etterspurnaden etter hotell som tilbyr «all-inclusive», seier Nora Aspengren, kommunikasjonssjef i TUI - størst i Norge på denne typen reiser.

Ho kan fortelje at «all-inclusive» er noko heilt anna no enn det var før i tida.

– Nokre forbind nok framleis dette med kjip buffetmat og dårleg drikke, men i dag får du «all-inclusive»-tilbod som har absolutt alt – og av ypperste kvalitet. No er buffet-tilbodet som regel veldig breitt, allergivennleg og skreddarsydd våre nordiske matvaner, og fleire av hotella våre har både barnebuffet, fri iskrembar og à la carte-restaurantar som del av pakken, seier ho.

Pengar å spare

Aspengren påpeikar at «all-inclusive» både er økonomisk føreseieleg, og svært praktisk, særleg for barnefamiliar.

– Personleg synest eg det er veldig behageleg å ha alt inkludert i pakken. Då er alt er tilgjengeleg heile tida, og vi slepp å måtte planlegge kvar vi skal ete alle måltida kvar dag. Vi går sjølvsagt ut på lokale restaurantar også, men vi slepp å stresse med det, seier ho.

Birkeland fortel at prisane på ferieturar beveger seg både opp og ned, og at særleg dei som startar planlegginga tidleg kan gjere eit godt kjøp.

– Inne på restplass.no ser vi at prisene fluktuerar, særleg på neste års sommarferie. Her er det pengar å spare dersom du følgjer med på prisane på dei ulike reisemåla, og særleg dersom du er litt fleksibel. Samstundes bør du ikkje vente for lenge med å bestille på dei mest populære «all-inclusive»-hotella. Dei begynner å fylle seg opp no, seier han.