I fem år har dei leia Byen Vår Florø i lag. No forlet ein av dei skuta.

FLORØ: – Endringar må til, elles blir det berre brakkvatn.