Gå til sidens hovedinnhold

I dag kom rapporten om Nav-skandalen - regjeringa seier unnskyld til alle dei råka

Artikkelen er over 1 år gammel

Regjeringa gir unnskyldning utan atterhald til dei ramma i Nav-skandalen.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen seier unnskyld til dei ramma etter at Nav-gjennomgang stadfestar at EØS-retten vart feilpraktisert.

– Granskingsrapporten stadfestar ei systemsvikt der nær alle instansar gjennom ei årrekkje har svikta på dette området. Det er ekstra alvorleg fordi konsekvensane for ein del av dei ramma har vore svært store, sa Isaksen.

Fredag fekk statsråden overlevert rapporten frå granskingsutvalet om feilaktig praktisering av høvet til å få sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og pleiepengar ved opphald i andre EØS-land.

– Eg vil som statsministeren og førre statsråden òg har gjort, gi ei unnskyldning utan atterhald til dei ramma, sa Isaksen.

Les også

Embla (26) handplukka til politisk rådgjevar for ministeren. – Ho er eit stort politisk talent, seier han.

– Det øvste politiske ansvaret ligg no hos meg og framleis hos regjeringa. Vi, og eg som ansvarleg statsråd, skal halde fram med å rydde opp, heldt han fram.

Isaksen opplyste at Arbeids- og sosialdepartementet allereie har sett i gang ei rekkje tiltak for å rydde opp etter feiltolkinga.

Deriblant er det sett ned eit lovutval som skal gå gjennom trygdelovgivinga og forholdet til internasjonale avtalar som har noko å seie for trygdekoordinering.

Isaksen (H) seier at noko av det sterkaste i Nav-rapporten er skildringa frå utvalet av møtet med dei ramma.

I gjennomgangen sin sa statsråden at det vil bli lagt inn regelmessige møte i fagdialog og etatsstyringa for å sikre oppfølginga av EØS-rettslege spørsmål.

– Risikoelementa knytte til EØS-retten blir løfta opp som eit særskilt punkt, sa Røe Isaksen.

Departementet hans har lyst ut fire juriststillingar og planlagt konkrete tiltak for å heve kompetansen i departementet.

– Om lag 1.100 personar er ramma av urettelege tilbakebetalingskrav sidan 2012. Av desse har 849 fått omgjort vedtaka om tilbakekrevjing. Nav har utbetalt 56 millionar kroner. I tillegg er det sletta gjeld på 55 millionar kroner, sa statsråden.

Utover dette kan 3.000 personar vere ramma av urettelege avslag, stans eller avkorting.

– Om lag tusen har fått omgjort vedtaka sine. Nav har som ambisjon at dei innan utgangen av 2020 skal behandle ferdig alle saker som har oppstått etter 1. juni 2012.

Torbjørn Røe Isaksen vil halde ei eiga utgreiing i Stortinget om utvalsrapporten.

(©NPK)

Les også

Agathe er kåra til årets tillitsvalt: – Ho er dyktig, uredd og skapar tryggleik.

Kommentarer til denne saken